December 3, 2021

ጠቅላይ ሚኒስትሩ – በሱዳን ኮሪደር እንዲከፈት የውጭ ሃይሎች ጫና የሚያደርጉበትን ምክንያት ይፋ አደረጉ

"እስከ 1977 ወያኔ ለደርግ ስጋት አልነበረም" ይላኡ ባይ አህመድ ተንኮሉን ሲገልጹ። ሲያክሉም ከርሃቡ በሁዋላ ወያኔን የሚደግፉት ክፍሎች ያሏቸው በረሃብ እርዳታ ስም በሱዳን ኮሪዶር ማስከፈታቸውን አስታወሱ።...

ሩሲያና ኢትዮጵያ ግኑኝነታቸውን ውደ ላቀ ደረጃ አሳደጉ

ሩሲያና ኢትዮጵያ ግኑኝነታቸውን ውደ ላቀ ደረጃ አሳደጉ። በትግራይ ክልል የተወሰዱ እርምጃዎች እና በቁርጠኝነት የሚያከናወኑ የሰብዓዊ ድጋፍ ተግባራት የመንግስትን የሞራል ፅናት እና የፖለቲካ ብቃት እንደሚይሳዩ ሚስተር...

የምርጫውን ሂደት ለማወክ የሞከሩ 123 ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ! ፀረ ሰላም ሃይሎች ተመደምስሰዋል

የምርጫውን ሂደት ለማወክ የሞከሩ 123 ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን፥ 42ቱ ላይ ቀላል ቅጣት ተላልፎባቸዋል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረሚካኤል ምርጫውን...

Close