Day: June 7, 2022

ደብረ ብርሃን-“ባራኪው ንጉሥ ተባራኪዋ ምድር”

“ባራኪው ንጉሥ ተባራኪዋ ምድር” ሀገራቸውን የሚባርኩ፣ ከዘመናቸው በአሻገር ያለውን ረጅም ዘመን አስቀድመው የለኩ፣ ጥበብ የተቸራቸው፣ ብልሃት የበዛላቸው፣ ታሪክ ከፍ አድርጎ የጻፋቸው፣ ትውልድ የሚያከብራቸው፣ አባታችን ሲል የሚወዳቸው ታላቅ ንጉሥ፡፡ አስቀድመው ጥበብን…

ከመቀለ – ለትግራይ ዲያስፖራ “ለማን እንደምትጮህ እወቅ”

ሰሞኑንን በትግራይ የሃይደር ሆስፒታል በነዳጅ እጥረት ምክንያት ኤሌክትሪክ መቋረጡ ተገልጾ አስደንጋጭ ዜና በይፋ ከክልሉ ሃላፊዎች ተሰምቶ ነበር። ይህንኑ ዜና የተለያዩ ሚዲያዎች ተቀባብለው አቅርበውታል። ኤሌክትሪክ በመቋረጡ አዲስ የሚወለዱ ሕጻናትን ጨምሮ ሰለባ…

የአለም ባንክ ለኢትዮጵያ 195 ሚሊዮን ዶላር ሰጠ

ዓለም ባንክ ለኢትዮጶያ አንድ መቶ ዘጠና አምስት ዶላር ድጋፍ መስጠቱ ተገለጸ። ድጋፉ በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ክትባትን ለዜጎች ለማዳረስና የጤና ዘርፉን ለማገዝና በጦረነት ለተጎዱ የጤና ተቋማት የሚውል መሆኑንን የገንዘብ ሚኒስቴር አሰታውቋል። የገንዘብ…

የነጻ አውጪ ድርጅቶችን ያካተተ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የምክክር ቤት (caucus) ተቋቋመ-በምርጫ ዜሮ ድምጽ ያገኘ ፓርቲም አለበት

በኢትዮጵያ ውስጥ በነጻ አውጪነትና በብሄር ድርጅትነት የሚታወቁ ሙሉ በሙሉ የተካተቱበት አዲስ የፓርቲዎች የምክክር ቤት (caucus) መቋቋሙ ተገለጸ። በስም ከተዘረዘሩት የምክክር ቤት አባል ድርጅቶች ውስጥ ከአፋር ሁለት፣ ከኦሮሚያ ሁለት፣ ከትግራይ አረና፣…