Posted in Entertainment

በተዓምር ካልሆነ እንዴት? የነቀዘ…

ዝም በሉ። አትስሙም። አትናገሩም። ተደበቱ። ከዛ … አይናችሁን ከልቡናችሁ ጋር አንሱ። ወይም በአሮጌው ብሂል አይነ ልቡናችሁን ክፈቱ። ከዛ … አይነ ልቡናችሁ እንደ ፊልም የቀዳውን ደጋግማችሁ…

Continue Reading... በተዓምር ካልሆነ እንዴት? የነቀዘ…
Posted in Entertainment

ያ – ሰፈር በሽሮ የሚፈተጉ በከሎች ? ዘይት ብርቅ ነው?

ያ- ሰፈር ትዝ አለኝ። ያ ሰፈር ድህነት ነው። ራሱ ድህነት ትርጉሙ ያ ሰፈርን ነው። ተሰብስበው ነዋሪዎቹ በህግ ደረጃ አልረቀቁትም እንጂ ድንች ከተገዛ አይላጥም። ድንገት ልጣጩ…

Continue Reading... ያ – ሰፈር በሽሮ የሚፈተጉ በከሎች ? ዘይት ብርቅ ነው?
Posted in Entertainment

[መቅመል፣ ቅማላም] – በሁለት ረድፍ

“መቅመል” ምንድ ነው? ቅማልስ ራሱ … “ቅማላም” ማለትስ? አንተ ራስህስ? አንቺስ? እኔ ራሴ .. አባት ልጁን “ቅማላም” አለው ተናዶ። ልጅ “ራስህን ሰደብክ ፓፓ” አለው። የት?…

Continue Reading... [መቅመል፣ ቅማላም] – በሁለት ረድፍ